Facebook RSS Feed
 

Micro Framework Modülü Giriş – Çıkış Pin Bağlantıları

MCU IconGeliştirdiğimiz uygulamalara buton desteği yada motor kontrolü gibi özellikler katmak istediğimizde, mikrodenetleyicinin giriş – çıkış pinlerini kullanmamız gerekir. Mikrodenetleyicilerin bazı binlerinin kendisine has donanımsal özelliği vardır. Mesela kullandığınız modülde 29 ve 30. pinler USB Host fonksiyonuna ayrılmış ise ve USB özelliğini kullanacaksak, buton girişlerini seçerken diğer pinleri kullanmalıyız. Yada motor hızını kontrol edeceksek, bağlantıları mikrodeneyleyicinin PWM pinlerini kullanacak şekilde yapmalıyız. Bu bölümde pin giriş – çıkışlarını kolaylıkla yapabilmeniz için gereken ön bilgileri bulacaksınız.

1. Pin Girişleri (Input Port)

Giriş pinleri genellikle buton yada sensör bağlantılarında kullanılır. Mikrodenetleyicinin giriş portlarına 3,3 (yada 5) Volt uygulanması mantıksal 1, GND ucunun bağlanması ise mantıksal 0 sonucunu döndürür. Örnek buton bağlantısını aşağıdaki şemada gösterildiği gibi yapabiliriz.

MF

R1 için ~10K Ohm direnç kullanmamız gerekir. Böylece buton basılı olmadığı sürece mikrodenetleyiciye negatif elektrik gidecektir. Buton basıldığı sürece mikrodenetleyiciye 3.3 Volt ulaşacak ve mantıksal 1 sonucu dönecektir.

Örnek kod:

// Input Port oluşturmak için:
InputPort girisPini = new InputPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin1, falsePort.ResistorMode.PullDown);
 
// Pini okumak için:
Debug.Print(girisPini.Read().ToString());

2. Pin Çıkışları

Mikrodenetleyiciler modellerine göre pinlere 5 yada 3.3V, ~25mA kadar elektrik akımı verirler. Bu akım bir LED'i yakmak için yeterlidir. Mikrodenetleyiciye LED bağlantısı şemadaki gibidir:

MF

Örnek kod:

// Output Port oluşturmak için:
OutputPort cikisPini = new OutputPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin0, false);
 
// Pine 1 göndermek (pini açmak) için:
cikisPini.Write(true);
 
// Pine 0 göndermek (pini kapamak) için:
cikisPini.Write(false);

3. Transistör Bağlantısı

Mikrodenetleyici ile 25mA’den daha yüksek güçte devre elemanlarını çalıştırmak için transistör kullanmamız gerekir. Transistör kullanarak daha çok güç gerektiren cihazları kullanabiliriz. Transistörler tek tek yada gruplanmış entegre biçiminde kullanılabilir.

ULN2803Entegre darlington transistör sürücüleri arasında en yaygın model ULN2803, step motor sürme yada çoklu röle kontrolü gibi bir çok uygulamada kullanabilir. ULN2803, üzerinde her biri 50V 500mA kapasiteli 8 adet transistör bulundurur. Daha yüksek akım gerekiyorsa pinleri gruplayarak da kullanabilirsiniz. ULN2803 için bağlantı şeması aşağıdaki gibidir:


MF

Mikrodenetleyicinin A pinine 1 sinyali gönderildiğinde ULN2803’ün 1. pininin karşısındaki 18. pin açılır. Aynı şekilde 2. pin 17’yi, 3. pin de 16’yı açacaktır. Kullanacağınız her bir pin çıkışı için ayrı ayrı Output Port oluşturmanız gerekmektedir.

4. MOSFET ile Yüksek Güç Tüketen Elemanların Bağlantısı

Mikrodenetleyici ile yüksek güç tüketen cihazları kullanmak için mosfet kullanabiliriz. Mosfetlerin G (Gate), D (Drain) ve S (Source) adında 3 pini bulunur. G pinini mikrodenetleyiciye, S pinini GND bağlantısına, D pinini ise kontrol edilecek cihaza bağlanır. Cihazın diğer ucu ise + uca bağlanır. R1 için 10K Ohm direnç kullanımı gereklidir.

MF

Mosfetlerden yüksek miktarda akım geçecekse soğutucu ile kullanılması gerekmektedir. Mosfete bağlı cihazı kontrol etmek için Output Port oluşturup true yada false komut göndermemiz yeterlidir.
 
Hoşgeldiniz!
Son güncelleme: 25.12.2016
-
Yeni Teknik Yazılar
Latte Panda İncelemesi
Turta IoT HAT İncelemesi
USB Gamepad Kullanımı
GPIO Kullanımı
VEML6075 UV Sensör Kullan...
-
İlgili Gruplar
.NET MF ve Gadgeteer FB Grubu
İst. IoT & Wearables Meet-up
-
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.Copyright © 1999 - 2018, Umut Erkal. Bu materyal, "Creative Commons Public Licence" ile sunulmuştur.
Kaynak göstererek ve ücretsiz olarak, aynı şartlar altında paylaşabilir ve kullanabilirsiniz. | Kullanım Sözleşmesi