Facebook RSS Feed
 

.NET Micro Framework Dünyasına Hoşgeldiniz!

.NET.NET Micro Framework, mikrodenetleyici üzerinde managed kod kullanarak uygulama geliştirmenizi sağlar. C# ile uygulama geliştiriyorsanız, halihazırdaki bilgilerinizle ekranın dışına çıkarak sınırsız sayıdaki cihazları kontrol edebilirsiniz. Mikrodenetleyici üzerinde managed kod kullanmanın şüpesiz en büyük faydası garbage collector ile otomatik hafıza yönetimi olacaktır. Ayrıca, exception yakalamak, mutlithreading uygulamaları, debug servisleri gibi .NET platformunun sağladığı bir çok olanaktan faydalanabileceksiniz. Bu sayede, yalnızca geliştireceğiniz uygulamaya odaklanarak kısa sürede karmaşık projelerin üstesinden gelebilirsiniz. Uygulama geliştirirken Visual Studio'nun özelliklerinden faydalanabilirsiniz ve Team Foundation Server gibi araçlarla farklı konumlardan ekip halinde çalışabilirsiniz. .NET Micro Framework, Microsoft embedded stretejisinin önemli bir parçasıdır ve uzun vadeli olarak desteklenecektir.

Neler Yapılabilir?

.NET Micro Framework ile yapabileceğimiz uygulamalara birkaç örnek verelim:

- Robot uygulamaları
- Endüstriyel kontrol sistemleri
- Akıllı kumanda ve saatler
- Medya oynatıcı cihazlar, fotoğraf albüm panelleri
- RSS okuyucular
- Windows Side Show cihazları
- Akıllı ev sistemleri
- Multi-Touch destekli cihazlar
- GPS cihazları ve sınırsız sayıdaki cihazı Micro Framework kullanarak kolaylıkla geliştirebilirsiniz.

Ön Gereksinimler

.NET Micro Framework ile uygulama geliştirmeye başlamak için Visual Studio yada Visual C# Express uygulamalarından birinin sisteminizde yüklü olması gerekiyor. Microsoft Download Center’dan Micro Framework SDK’sını indirerek uygulamalarınızı simulatör ortamında geliştirmeye başlayabilirsiniz. (İndirmek için buraya tıklayın)

Fiziksel cihaz üzerinde geliştirme yapmak için ise bir geliştirme kiti satın alıp bu kitin SDK’sını kurarak o modele özel donanımsal özellikleri kullanabilirsiniz. (PWM ve analog giriş gibi) Bazı kitler SDK’ları dahilinde simulatör ile birlikte gelir. Bir kit satın almadan önce simulatörü üzerinde deneme yapabilirsiniz.

Pin Kavramı

Mikrodenetleyiciler, dış dünya ile haberleşmelerini pinleri aracılığıyla sağlar. Mikrodenetleyiciler üzerindeki pinlerin 2 temel görevi vardır:

1. Genel Amaçlı Giriş Çıkış Pinleri (GPIO): Bu pinlere true yada false değeri göndererek herbirini açıp kapayabilirsiniz. Transistör, mosfet yada röle gibi devre elemanlarına bağlayarak birçok cihazı kontrol etmeniz mümkün olur. Aynı zamanda pinlere dışarıdan elektrik uygulanıp uygulanmadığını da görebiliriz. Buton yada bazı sensörlerin durumlarını bu şekilde sorgulayabiliriz.

 2. Özel Amaçlı Pinler: Donanım tarafından yönetilen fonksiyonların pinleri sabittir. Mesela seri port bağlantısı kullanacaksanız TX ve RX uçları önceden belirlenmiş pinlere bağlanır.

İlk Uygulamamız

.NET micro Framework ile ilk uygulamamızı geliştirmek için Visual Studio’dan New Project > Visual C# > Micro Framework başlığı altından bir Console Application oluşturalım. Uygulama kodlarını Program.cs dosyasına yazacağız. Resources.resx dosyası ise projeye dahil edeceğimiz grafik, ses, string ve diğer kaynakları yönetmemizi sağlayacak. Program.cs dosyası içerisindeki Main metodu uygulamamızın başlangıç noktasıdır. Mikrodenetleyiciye elektrik verildiğinde 1-2 saniye içerisinde sistem hazır hale gelecek ve Main metodu çalışacaktır.

İlk uygulamamızda Visual Studio Immediate Window’da o anki saati yazdıralım. Program.cs içerisinde namespace’lere

using System.Threading;

satırını ekleyelim ve Main metodu içerisindeki Dubug.Print satırını silip yerine

Debug.Print(DateTime.Now.ToString());

kodunu ekleyelim. Debug.Print komutu, simulatör yada mikrodenetleyici üzerinden Visual Studio’ya debug mesajları göndermemizi sağlar. F5 ile uygulamamızı çalıştırdığımızda simulatör uygulaması çalışacak ve ardından hemen kapanacaktır. Bunun nedeni, uygulamanın görevini tamamlayıp sonlanmasıdır. Debug mesajını görebilmek için Main metodunun ikinci satırına

Thread.Sleep(Timeout.Infinite);

kodunu ekleyelim. Sleep komutu ile Main threadini sonsuza kadar dondurduk. Şimdi F5 ile uygulamamızı çalıştırdığımızda Visual Studio Immediate Window'da o anki tarih ve saati göreceksiniz.

Tüm uygulamanın kodları aşağıdaki gibidir:

Program.cs

using System;
using Microsoft.SPOT;
using System.Threading;
 
namespace MFIlkUygulama
{
    public class Program
    {
        public static void Main()
        {
            // O anki tarih ve saati debug mesajı olarak alalım:
            Debug.Print(DateTime.Now.ToString());
 
            // Uygulamanın kapanmaması için Main Thread'i uyutalım:
            Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
        }
    }
}

Görüldüğü gibi .NET Micro Framework ile uygulama geliştirmeye başlamak son derece kolay. Bu konuda kendinizi geliştirdikçe C# ile donanıma hükmetmenin keyfine varacaksınız.
 
Hoşgeldiniz!
Son güncelleme: 25.12.2016
-
Yeni Teknik Yazılar
Latte Panda İncelemesi
Turta IoT HAT İncelemesi
USB Gamepad Kullanımı
GPIO Kullanımı
VEML6075 UV Sensör Kullan...
-
İlgili Gruplar
.NET MF ve Gadgeteer FB Grubu
İst. IoT & Wearables Meet-up
-
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.Copyright © 1999 - 2018, Umut Erkal. Bu materyal, "Creative Commons Public Licence" ile sunulmuştur.
Kaynak göstererek ve ücretsiz olarak, aynı şartlar altında paylaşabilir ve kullanabilirsiniz. | Kullanım Sözleşmesi