Facebook RSS Feed
 

.NET Micro Framework: Yılan Oyunu

Hayatımıza Nokia telefonlarla giren, birçoğumuzun vazgeçilmez eğlencesi yılan oyunu... .NET Micro Framework kullanarak mikrodenetleyici (yada simulatör) üzerinde kendi yılan oyunumuzu yazıp çalışma mantığını inceleyeceğiz...

Çalışma Mantığı

- Yılan oyununun çalışma mantığı son derece basit. Öncelikle yılanın her bir bölmesinin x ve y koordinatlarını saklayacak bir struct oluşturacağız. Bu bölmeleri bir dizi içerisinde saklayacağız ve yılan hareket ettikçe diziyi birer eleman kaydıracağız.

Her harekette yılanın kendisine ve duvara çarpma durumunu kontrol edeceğiz. Çarpmadıysa, yemleri yeme durumunun kontrolünü yapacağız. Yılanımız yemini yediyse boyu 1 uzayacak ve rastgele bir pozisyona yeni yem yerleştirilecek.

Oyunu bir parça daha eğlenceli yapmak için yılanımızın uzunluğu 10'un katlarına ulaştıkça seviye atlanacak, yılanın sürati artacak ve her bir yem daha fazla puan kazandıracak.

Yılanın hareketini timer ile sağlayacağız. Her timer tick'inde yılanımız en son basılan yön butonunun yönüne ilerleyecek. Yılan oyununda geri vites olmadığı için, her yön butonuna basıldığında ters yöne gitmesini engelleyeceğiz.

Uygulama Kodları

Visual Studio 2010 üzerinde yeni bir .NET Micro Framework Console Application oluşturalım. Proje referanslarına "Microsoft.SPOT.Hardware.dll" ve "Microsoft.SPOT.Graphics.dll" kütüphanelerini ekleyelim.

Oyunda kullanacağımız yazı tiplerini projemizin kaynak dosyaları arasına eklemek için Visual Studio Solution Explorer'dan Resources.resx dosyasını açalım ve pencerenin sol üst tarafından "Files" seçimini yapalım:

-

Add Resource > Add Existing File seçeneğinden "C:\Program Files (x86)\Microsoft .NET Micro Framework\v4.1\Fonts" konumunda bulunan iki yazı tipi dosyasını kaynak dosyamıza ekleyelim:

-

Resources.resx penceresinde eklediğimiz yazı tiplerini göreceksiniz. Bu pencereyi kaydedip kapatabilirsiniz.

-

Şimdi ise Program.cs dosyasının kodlarını inceleyelim:

using System;
using System.Threading;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Presentation.Media;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
 
namespace MFYilanOyunu
{
    public class Program
    {
        struct Pozisyon
        {
            public int x, y;
            public Pozisyon(int x, int y)
            {
                this.x = x;
                this.y = y;
            }
        }
 
        enum Yonler
        {
            Yukari,
            Asagi,
            Saga,
            Sola
        }
 
        static Bitmap bmp = new Bitmap(320, 240);
 
        static Color beyaz = ColorUtility.ColorFromRGB(255, 255, 255);
        static Color kirmizi = ColorUtility.ColorFromRGB(255, 0, 0);
        static Color mavi = ColorUtility.ColorFromRGB(0, 0, 255);
        static Color cim = ColorUtility.ColorFromRGB(40, 180, 35);
        static Color arkaplan = ColorUtility.ColorFromRGB(0, 70, 0);
 
        static Font font1 = Resources.GetFont(Resources.FontResources.NinaB);
        static Font font2 = Resources.GetFont(Resources.FontResources.small);
 
        static Pozisyon[] yilanPozisyon = new Pozisyon[551];
        static Pozisyon yemPozisyon = new Pozisyon();
 
        static Yonler Yon;
 
        static Random rnd = new Random();
 
        static bool alanBosMu = true;
        static int puan, seviye, yilanUzunlugu;
 
        static Timer tmr;
 
        public static void YenidenBasla()
        {
            yilanPozisyon[0] = new Pozisyon(9, 9);
            yilanPozisyon[1] = new Pozisyon(8, 9);
            yilanPozisyon[2] = new Pozisyon(7, 9);
            yilanPozisyon[3] = new Pozisyon(6, 9);
            yilanUzunlugu = 4; puan = 0; seviye = 1;
            YemKoy();
            Yon = Yonler.Saga;
        }
 
        public static void Main()
        {
            #region Butonlar
            InterruptPort butonUst = new InterruptPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin2, false,
                Port.ResistorMode.PullDown, Port.InterruptMode.InterruptEdgeHigh);
            InterruptPort butonAlt = new InterruptPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin4, false,
                Port.ResistorMode.PullDown, Port.InterruptMode.InterruptEdgeHigh);
            InterruptPort butonSag = new InterruptPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin1, false,
                Port.ResistorMode.PullDown, Port.InterruptMode.InterruptEdgeHigh);
            InterruptPort butonSol = new InterruptPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin0, false,
                Port.ResistorMode.PullDown, Port.InterruptMode.InterruptEdgeHigh);
            InterruptPort butonOrta = new InterruptPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin3, false,
                Port.ResistorMode.PullDown, Port.InterruptMode.InterruptEdgeHigh);
 
            butonUst.OnInterrupt += new NativeEventHandler(butonUst_OnInterrupt);
            butonAlt.OnInterrupt += new NativeEventHandler(butonAlt_OnInterrupt);
            butonSag.OnInterrupt += new NativeEventHandler(butonSag_OnInterrupt);
            butonSol.OnInterrupt += new NativeEventHandler(butonSol_OnInterrupt);
            butonOrta.OnInterrupt += new NativeEventHandler(butonOrta_OnInterrupt);
            #endregion
 
            YenidenBasla();
 
            tmr = new Timer(new TimerCallback(Oyna), null, 0, 200);
 
            Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
        }
 
        #region Buton Olayları
        //Orta Buton
        static void butonOrta_OnInterrupt(uint data1, uint data2, DateTime time)
        {
            YenidenBasla();
        }
 
        //Sol Buton
        static void butonSol_OnInterrupt(uint data1, uint data2, DateTime time)
        {
            if (Yon != Yonler.Saga | yilanUzunlugu == 1) Yon = Yonler.Sola;
        }
 
        //Sag Buton
        static void butonSag_OnInterrupt(uint data1, uint data2, DateTime time)
        {
            if (Yon != Yonler.Sola | yilanUzunlugu == 1) Yon = Yonler.Saga;
        }
 
        //Alt Buton
        static void butonAlt_OnInterrupt(uint data1, uint data2, DateTime time)
        {
            if (Yon != Yonler.Yukari | yilanUzunlugu == 1) Yon = Yonler.Asagi;
        }
 
        //Ust Buton
        static void butonUst_OnInterrupt(uint data1, uint data2, DateTime time)
        {
            if (Yon != Yonler.Asagi | yilanUzunlugu == 1) Yon = Yonler.Yukari;
        }
        #endregion
 
        private static void Oyna(object sender)
        {
            Array.Copy(yilanPozisyon, 0, yilanPozisyon, 1, yilanUzunlugu);
 
            switch (Yon)
            {
                case Yonler.Yukari:
                    yilanPozisyon[0].y--;
                    break;
                case Yonler.Asagi:
                    yilanPozisyon[0].y++;
                    break;
                case Yonler.Saga:
                    yilanPozisyon[0].x++;
                    break;
                case Yonler.Sola:
                    yilanPozisyon[0].x--;
                    break;
                default:
                    break;
            }
 
            //Yılan sınırın dışına çıktıysa
            if (yilanPozisyon[0].x < 0 | yilanPozisyon[0].x > 28 |
                yilanPozisyon[0].y < 0 | yilanPozisyon[0].y > 18)
            {
                Thread.Sleep(2000); YenidenBasla();
            }
 
            //Yılan kendisine çarptıysa
            for (int i = 1; i < yilanUzunlugu; i++)
            {
                if (yilanPozisyon[0].x == yilanPozisyon[i].x &&
                    yilanPozisyon[0].y == yilanPozisyon[i].y)
                {
                    Thread.Sleep(2000); YenidenBasla();
                }
            }
 
            //Yılan yemi yediyse
            if (YemKontrol())
            {
                yilanUzunlugu++;
                puan += 10 * seviye;
                YemKoy();
            }
 
            YilanCiz();
 
            //Seviye ve hız kontrolü
            if (yilanUzunlugu > 50) { tmr.Change(0, 75); seviye = 6; }
            else if (yilanUzunlugu > 40) { tmr.Change(0, 100); seviye = 5; }
            else if (yilanUzunlugu > 30) { tmr.Change(0, 125); seviye = 4; }
            else if (yilanUzunlugu > 20) { tmr.Change(0, 150); seviye = 3; }
            else if (yilanUzunlugu > 10) { tmr.Change(0, 175); seviye = 2; }
        }
 
        //Dikdörtgen çizimi
        private static void DikdortgenCiz(int x, int y, int genislik, int yukseklik,
            Color cerceveRengi, Color icRenk)
        {
            bmp.DrawRectangle(cerceveRengi, 1, x, y, genislik, yukseklik, 0, 0, icRenk, 0, 0,
                icRenk, 0, 0, 256);
        }
 
        //Yılan parçası çizmimi
        private static void YilanParcaCiz(int x, int y)
        {
            bmp.DrawRectangle(beyaz, 1, x * 10 + 15, y * 10 + 35, 10, 10, 0, 0, kirmizi, 0, 0,
                kirmizi, 0, 0, 255);
        }
 
        //Yılanı birleştirip çizmek
        private static void YilanCiz()
        {
            //Arkaplan çiz
            DikdortgenCiz(0, 0, 320, 240, arkaplan, arkaplan);
            DikdortgenCiz(10, 30, 300, 200, beyaz, cim);
 
            //Yazıları çiz
            bmp.DrawText(".NET Micro Yilan", font1, beyaz, 10, 10);
            bmp.DrawText("Puan: " + puan.ToString(), font2, beyaz, 180, 13);
            bmp.DrawText("Seviye: " + seviye.ToString(), font2, beyaz, 260, 13);
 
            //Yem çiz
            bmp.DrawRectangle(beyaz, 1, yemPozisyon.x * 10 + 15, yemPozisyon.y * 10 + 35, 10, 10,
                0, 0, mavi, 0, 0, mavi, 0, 0, 255);
 
            //Yılanı birleştir ve çiz
            for (int i = 0; i < yilanUzunlugu; i++)
            {   
                YilanParcaCiz(yilanPozisyon[i].x, yilanPozisyon[i].y);
            }
 
            //Önbellekteki bitmap görüntüsünü ekrana yansıt
            bmp.Flush();
        }
 
        //Boş bir alana yem koymak
        private static void YemKoy()
        {
            do
            {
                yemPozisyon.x = rnd.Next(29);
                yemPozisyon.y = rnd.Next(19);
                //Yılanın uzunluğu boyunca konulan yemin boş alana gelip gelmediğinin kontrolü
                for (int i = 0; i < yilanUzunlugu; i++)
                {
                    if (yilanPozisyon[i].x == yemPozisyon.x && yilanPozisyon[i].y == yemPozisyon.y)
                        alanBosMu = false;
                    else
                        alanBosMu = true;
                }
            } while (!alanBosMu);          
        }
 
        //Yilanın baş kısmının yemi yediğinin kontrolü
        private static bool YemKontrol()
        {
            bool YediMi = false;
            if (yilanPozisyon[0].x == yemPozisyon.x && yilanPozisyon[0].y == yemPozisyon.y)
            {
                YediMi = true;
            }
            return YediMi;
        }
    }
}

Visual Studio 2010 için uygulama kodlarını buradan indirebilirsiniz.
 
Hoşgeldiniz!
Son güncelleme: 25.12.2016
-
Yeni Teknik Yazılar
Latte Panda İncelemesi
Turta IoT HAT İncelemesi
USB Gamepad Kullanımı
GPIO Kullanımı
VEML6075 UV Sensör Kullan...
-
İlgili Gruplar
.NET MF ve Gadgeteer FB Grubu
İst. IoT & Wearables Meet-up
-
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.Copyright © 1999 - 2018, Umut Erkal. Bu materyal, "Creative Commons Public Licence" ile sunulmuştur.
Kaynak göstererek ve ücretsiz olarak, aynı şartlar altında paylaşabilir ve kullanabilirsiniz. | Kullanım Sözleşmesi