Facebook RSS Feed
 
.NET Micro Framework: Netduino: Analog Giriş
Tarih: 24.10.2013, Platform: .NET MF 4.2, IDE: Visual Studio 2012, Level: 200

Mikrodenetleyicilerin dış dünyayı algılamasında, dijital girişler kadar analog girişlerin de rolü büyüktür. Bir çok sıcaklık ya da mesafe sensörü analog çıkış vererek uygulamanıza kolaylıkla entegre olabilmektedir. Aynı zamanda, potansiyometrelerin pozisyonlarını da analog değerlerini okuyarak elde edebiliyoruz.

Hedef

Geliştireceğimiz örnek uygulamada, breadboard'a yerleştirdiğimiz potansiyometrenin değerini Netduino ile okumayı ele alacağız. 

Gerekenler

Netduino Plus 2
Breadboard
Potansiyometre
3x Jumper kablosu

Bağlantı Şeması

Potansiyometrenin orta pini Netduino'nun analog girişine gelecek şekilde bağlantıyı yapın. +3.3V ve GND kablolarınınyerini değiştirmeniz, ölçüm değerinin hangi yöne doğru artacağını belirler.

 -

Potansiyometre döndükçe, + ve - uçlardaki elektriği orantılayarak, bulunduğu konuma ait değeri verir. Örneğin, tam orta noktayı gösterirken 3.3V / 2 = 1.65V çıkış sağlar. Mikrodenetleyicinin analog okuyucusu bu Volt değerini 0 ile 4095 arasında bir sayıya çevirerek kullanmamıza olanak sağlar.

Uygulama Kodları

Visual Studio'dan NetduinoAnalogIn adında Micro Framework Console Application oluşturun. Proje özelliklerinden SDK versiyonunu Netduino'nuza yüklü versiyon ile aynı olacak şekilde ayarlayın. (4.2) Proje referanslarına Microsoft.SPOT.Hardware.dll, SecretLabs.NETMF.Hardware.dll, SecretLabs.NETMF.Hardware.AnalogInput.dll ve SecretLabs.NETMF.Hardware.NetduinoPlus.dll dosyalarını ekleyin.

Örnek uygulama kodlarını aşağıdaki gibi eklediğinizde, potansiyometre değerinin saniyede 2 defa Visual Studio Immediate Window'da yazıldığını göreceksiniz.

[C#] Program.cs

using System;
using System.Threading;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Hardware;
using SecretLabs.NETMF.Hardware;
using SecretLabs.NETMF.Hardware.NetduinoPlus;
using AnalogInput = SecretLabs.NETMF.Hardware.AnalogInput;

namespace NetduinoAnalogIn
{
  public class Program
  {
    // Analog 0 pinine bağlı girişi belirle
    static AnalogInput ain = new AnalogInput(Pins.GPIO_PIN_A0);

    public static void Main()
    {
      // Analog okuma sonuçlarını 0 ile 1000 arasına oranla
      ain.SetRange(0, 1000);

      // Sonsuz döngüde
      while (true)
      {
        // Analog 0'ın değerini oku
        int read = ain.Read();

        // Visual Studio Output / Immediate Window'a gönder
        Debug.Print(read.ToString());

        // 0,5 Saniye thread'i uyut
        Thread.Sleep(500);
      }
    }
  }
}

Uygulamamızda analog okuma değeri 0 ile 1000 arasında orantılanmıştır. Netduino, oran belirtmezseniz 12 bitlik yani 0 ile 4095 arasında ölçüm gerçekleştirir.


Ek Dosya: Belirtilmemiş.
Okunma Sayısı: 2123

comments powered by Disqus
 
Hoşgeldiniz!
Son güncelleme: 25.12.2016
-
Yeni Teknik Yazılar
Latte Panda İncelemesi
Turta IoT HAT İncelemesi
USB Gamepad Kullanımı
GPIO Kullanımı
VEML6075 UV Sensör Kullan...
-
İlgili Gruplar
.NET MF ve Gadgeteer FB Grubu
İst. IoT & Wearables Meet-up
-
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.Copyright © 1999 - 2018, Umut Erkal. Bu materyal, "Creative Commons Public Licence" ile sunulmuştur.
Kaynak göstererek ve ücretsiz olarak, aynı şartlar altında paylaşabilir ve kullanabilirsiniz. | Kullanım Sözleşmesi